Kontaktul. Marynarki Polskiej 96
80-955 Gdańsk

tel. + 48 58 342-03-31/32

fax + 48 58 342-03-33
e-mail: ancora@ancora.pl